divendres, 12 d’octubre de 2007

Comparativa de valors en el canvi de civilització

CIVILITZACIÓ MORINT -----------------------------> CIVILITZACIÓ NAIXENT

- em moc per diners ------------------------------> em moc per consciència inspirada
- per estar millor, em distrec --------------------> per estar millor, faig atenció
- èxit personal ---------------------------------------> sumar en equip
- justificar la violència ----------------------------> repudiar tota forma de violència
- distingir-se dels altres -------------------------> coherència personal
- que em vagi be a mi ----------------------------> que ens vagi be a tots
- destacar en alguna cosa ---------------------> que les coses marxin en conjunt
- s’aprèn de petit -----------------------------------> s’aprèn tota la vida
- cicles de vida definits --------------------------> cicles de vida indefinits
- pròpia mirada des dels altres ---------------> pròpia mirada des de dins
- lluïment personal excloent -------------------> acció conjunta incloent
- tancar els debats per imposar --------------> obrir els debats i consensuar
- visió de conjuntura ------------------------------> visió de procés
- dogma i fanatisme ------------------------------> experiència i força
- dicotomia receptors i emissors ------------> tothom és receptor i emissor
- la realitat és objectiva -------------------------> realitats subjectives de cadascú
- usar als altres ------------------------------------> col·laborar plegats
- negoci en benefici unilateral ----------------> negoci en benefici mutu
- aprofitar-se del dèbil ---------------------------> afavorir el dèbil
- reafirmació local --------------------------------> sentiment universalista
- exaltar l’encert ----------------------------------> exaltar l’intent
- defugir les dificultats --------------------------> assumir les dificultats
- creure en l'individualisme --------------------> creure en els conjunts
- és millor tancar-se -----------------------------> és millor relacionar-se
- les persones són com són -----------------> les persones poden evolucionar
- uniformització monolítica --------------------> diversitat és riquesa
- tot té el seu oposat -----------------------------> tot és complementari


(CASTELLANO)

CIVILIZACIÓN MURIENDO CIVILIZACIÓN NACIENDO_______

- me muevo por dinero -------------------------> me muevo por conciencia inspirada

- para estar mejor, me distraigo -------------> para estar mejor, atiendo

- éxito personal -------------------------------------> sumar en equipo

- justificar la violencia ---------------------------> repudiar toda forma de violencia

- distinguirse de los demás -----------------------> coherencia personal

- que me vaya bien a mi -------------------------> que nos vaya bien a todos

- destacar en alguna cosa ------------------> que las cosas marchen en conjunto

- se aprende de pequeño --------------------------> se aprende toda la vida

- ciclos de vida definidos ----------------------------> ciclos de vida indefinidos

- propia mirada desde los demás ----------------> propia mirada desde dentro

- lucimiento personal excluyente ---------------> acción conjunta incluyente

- cerrar los debates para imponer -------------> abrir los debates y consensuar

- visión de coyuntura --------------------------------------> visión de proceso

- dogma y fanatismo --------------------------------------> experiencia y fuerza

- dicotomía receptores y emisores ---------> todxs somos receptores y emisores

- la realidad es objetiva -------------------------> realidades subjetivas de cada unx

- usar a los demás ----------------------------------------> colaborar juntos

- negocio en beneficio unilateral -----------------> negocio en beneficio mutuo

- aprovecharse del débil ---------------------------------> favorecer al débil

- reafirmación local --------------------------------------> sentimiento universalista

- exaltar el acierto ---------------------------------------------> exaltar el intento

- rehuir las dificultades ---------------------------------> asumir las dificultades

- creer en el individualismo ----------------------------> creer en los conjuntos

- es mejor aislarse -----------------------------------------> es mejor relacionarse

- las personas son como son -----------------> las personas pueden evolucionar

- uniformización monolítica ---------------------------> diversidad es riqueza

- todo tiene su opuesto ------------------------------> todo es complementario