dijous, 9 de juliol de 2009

Els errors

ELS ERRORS

Els errors són allò que ningú vol fer.

Així que descobrir i reconèixer els propis errors, és descobrir i reconèixer allò que un feia però que no volia fer.

És un treball enormement satisfactori que et deixa en pau i que fa desaparèixer tota consciència de culpa.

En canvi, socialment, encara es culpabilitza per l’error.

Com funciona la manipulació?

LA BASE DE LA MANIPULACIÓ
(Entre somnis)

Prèviament, un imagina un objectiu i el valida com a desitjable per a tothom.

Llavors, es permet empentar als altres en direcció a aquell objectiu, cosa que justificarà com a molt lloable, i fins i tot els “donarà” “bones coses” en clau de pretès intercanvi, del qual se suposa que en sortiran molt beneficiats.

Evidentment que això admet graus d’elevació o de grolleria, però així funciona la manipulació dels altres, i manipulació se’n ha de dir en tots els casos.

La nova afinitat

La meva centralitat és perifèria pels altres.

EL PLANTEJAMENT

Alberguem una típica concepció referida a les relacions inter-personals que, fins ara, hem donat per absolutament lògica:
“aquelles persones estan juntes perquè s’entenen”.

La lògica de que, com s’entenen, s’ajunten, ha estat fora de tota discussió i revisió.
Però ens ha anat passant el que ens ha anat passant, i massa coses no han funcionat en el món de les relacions.
Quin tipus de crisi provoca que les persones no ens entenem?

LA REVISIÓ

El motor d’aquell “enteniment” era la similitud entre les parts.
Trobàvem lògic que s’entengués la gent, els gustos, ideologies i cultura de la qual, fossin similars.
Segons sembla, tota la història humana anterior als nostres dies i en totes les cultures, ha estat marcada per aquest motor, i ara ha entrat en col·lapse.
Segurament, ens ha arribat l’hora de començar a potenciar un enteniment en la diferència. Poder assenyalar com a direcció volguda i desitjable el “s’entenen en la diferència”.

ANTECEDENTS

Una única forma de relació escapa al que hem exposat. És la que pertany a les relacions comercials.
Si a la vella manera de fer “negocis”, i si és que se’n poden dir “negocis” d’allò, li atribuíssim qualitat de relació humana d’intercanvi i d’enteniment mutu, llavors sí que existirien antecedents d’entendre’s en la diferència, perquè fa molts mil·lenis que les relacions inter-culturals varen començar.

L’entrada en col·lapse de l’actual civilització, potser ens ensenya que d’allò no n’hauríem de dir relacions d’enteniment. Són formes on, clarament, l’astúcia busca treure avantatge per a la pròpia part en detriment de l’altra.

BASAMENT

No podem donar per assentat, sense major diàleg ni treball, que les relacions de cooperació, solidàries i que afavoreixen ambdues parts, funcionaran soletes, perquè també les morals imperants, degradades en moralines, han anat fracassant en l’interior de cadascú.

L’optimisme, l’esperança i les sentides raons (que també n’hi ha) que ens fan emprendre camins de voluntat constructiva, però que no treballin en promoure noves bases morals de l’acció i la direcció humanes, més que probablement també han d’anar encara al fracàs, perquè estan mogudes per la ingenuïtat, la mala mesura de forces, o l’avantatge que ens pugui aportar encara la situació.

Com a éssers humans, i per a encarar una millora del món que ens envolta, avui més que mai, haurem de mirar cap al nostre interior i re descobrir la cabdal importància de la coneguda regla d’or, formulada de tantes maneres en diferents moments i cultures.
“Tracta els altres com vols que et tractin a tu”, n’és la més recent re formulació adaptada al nostre temps.

OPERATIVITAT

Com no podia ser d’altra manera, els diners han estat la síntesi d’aquest mode de relació mercantilista. Se’ls ha convertit, sense exagerar massa, en una nova religió, en un déu externalitzat i pervers al qual es feia difícil no rendir-se.

Així és que quan escoltem requeriments d’atendre a la nostra consciència i revisar la nostra ètica i conducta moral, moltes imatges xoquen. I això passa perquè moltes pràctiques cooperatives les associem i les creiem inseparables dels diners.

Llavors, d’alguna manera, “decideixo” no omplir casa meva de persones “sense sostre”, tot i sentint que a mi no m’agradaria que, en aquella situació, no me’n oferissin una.

Hi ha espais de les relaciones més favorables i més apunt que altres per a poder-ne revisar i modificar els seus basaments. Són els menys condicionats pels diners, són aquells en que la gratuïtat i l’energia lliure de que disposem poden desplegar-se millor.

La intercomunicació és un d’aquests espais. I és de tanta transcendència que potser treballar-hi serveixi per a recompondre els vincles i abordar les necessitats, tant de subsistència com d’aspiracions evolutives profundes.

I perquè diem intercomunicació i no comunicació?
Perquè la clau està en les relacions de diversitat. Les relacions basades en la similitud ja pertanyen a un món passat i obsolet.

Qui escriu aquestes ratlles,
es reconeix avui en serioses dificultats en tots els camps,
però n’hi ha un al qual no renuncia:
intentar posar la gent en relació.
I em faig conscient que això és de major importància
que el que, personalment o com a membre d’algun corrent,
em sembli també important.
És únicament en un marc d’encreuaments humans,
en un marc de pluralitat,
on avui pot florir una nova manera d’escoltar,
de reflexionar i de concedir importàncies.

LES AFINITATS (DE TOTA LA VIDA)

Calen poques explicacions per a saber de què parlem respecte a les clàssiques afinitats.

Quan estudiem els vincles i els impulsos de vincular-se, sembla que, des dels sentiments de pertinença a tribu o grup ètnic fins a la tria de parella, tot ve marcat des de l’antiguitat per la coincidència perceptual. Coincidència perceptual en el sentit d’afirmar-nos en el que ens era similar. Sembla que l’imprescindible era reconèixer la similitud.

Podem obviar-ne qualsevol exemple per a així afavorir el repàs de cadascú en els seus particulars records en matèria de vincles.

TICS I INÈRCIES QUE LES VELLES AFINITATS ENS HAN CREAT

Davant aquest subtítol, cal matisar que no es tracta d’emfasitzar en aspectes negatius, sinó d’escometre la tasca ineludible que es genera en els impassos. Partim de la base que també les relacions humanes i, per tant, les seves maneres de comunicar-se i experimentar afinitats, han entrat en crisi i necessiten ésser re conceptuades, necessiten un salt d’octava (escala).

Per història personal i col·lectiva, tendim a indisposar-nos i criticar allò diferent del que creiem propi.
És més, com això s’ha acumulat, arrosseguem indisposicions i crítiques per a tot.

Com que la Vida Humana no és cap mecànica, els nostres primitius esquemes mentals encara se sorprenen que dues peces que suposadament no haguessin estat dissenyades per a un funcionament conjunt, puguin ser aptes i fins i tot idònies per a ell.

Alhora, impulsos bàsics com la sexualitat, encara prenen, en general, la davantera respecte de la intencionalitat volguda, quan observem, per exemple, un notable augment de parelles inter-culturals en la nostra societat actual, simultàniament a tanta dificultat en el diàleg entre generacions, gèneres, condicions, creences, ideologies, procedències, formacions, bio-tipus, etc.

LA NOVA AFINITAT

Per nova afinitat entendrem la sensació emotiva de benestar i confluència que es pot generar entre persones que ens relacionem, després de que les dues parts haguem evitat apropar-nos exclusivament per les motivacions de les velles afinitats, n’haguem sostingut una mirada crítica i auto-crítica cap a aquestes, i estiguem compartint creixentment punts de mira que concilien diferències.

Ara bé, experimentar la nova afinitat segurament no estarà a l’abast dels que no reconeguin dues premisses també en el marc de la seva experiència:
1) vull superar el sofriment en mi i en els altres
2)
el plaer, perseguit com a direcció de les accions, s’acaba fastiguejant de sí mateix

I és que aquells primitius impulsos que mil·lenàriament ens feien apropar a tot allò que era similar a nosaltres, alhora que defugir i recelar de tot allò que era diferent i desconegut, estaven orientats per una empírica i també primitiva intuïció d’esquivar el sofriment i obtenir resultats complaents.

Amb tota lògica doncs, hem arribat a un esgotament d’aquest precari funcionament post-animal, que ens confon, ens demanda i ens dóna senyal d’una nova necessitat.
Ara és l’hora de perdre pors a la diferència, és hora de qüestionar si és cert que tota la “tribu” (gremi, comunitat, forma col·lectiva...) del costat és agressiva i malintencionada en vers la nostra. És hora de qüestionar si aquelles persones de trajectòria, biografia i cultura tan diferents a la meva, m’ofereixen efectivament tanta dificultat en trobar coses comunes com he cregut sempre.
És l’hora, segurament també, de trencar els compartiments que, dins la pròpia “tribu”, hem practicat des de la parella fins a la nació, passant per grups d’amics i associacions de tota mena. Tot això també estava mogut per velles afinitats que anaven en direcció de fastiguejar-se de sí mateixes i queien, experiència rera experiència, en nou sofriment.

Si ens poséssim una comparació com la de les capes d’una ceba, podríem imaginar que la percepció humana ha passat per un primer estadi que atenia a la capa més externa. Que només veiéssim aquesta capa, molt basada en els sentits (vista, tacte, cenestèsia, etc...), feia que ponderéssim les coses en funció dels aspectes més de superfície: imatge externa (del cos), formes d’expressió, rumurologia cultural (desinformació), creences i prestigis, etc.

Què té l’ésser humà en una segona capa de la ceba? Què guarda més enllà dels seus aspectes superficials?

Heus aquí la base per a una nova afinitat. Però haurem de saltar pel damunt dels magnetismes (positiu i negatiu) que segueix emetent la primera capa, si volem o sentim que necessitem connectar amb la segona.
Subratllem que no es tracta de negar res del que ens fa sentir la primera capa, sinó de l’intent d’anar més enllà i, per tant, de regular i modificar les conductes que es derivaven del centrar-se en construccions basades en la informació de primera capa.

Per a experimentar la nova afinitat, cal vèncer moltíssimes inèrcies que venen del passat, cal estar molt atents a les conseqüències de les accions, cal fe en l’ésser humà, cal trobar la força per a escometre iniciatives que vagin a la recerca de noves bones coses, cal guiar-se per una intuïció superior i connectar-se amb un espai més profund i més volgut de la nostra interioritat.

I després de tantes coses, bé està dir que avui, la nova afinitat, està en condicions de trobar alegries i estímuls per a la seva continuïtat a quasi cada passa que doni. Que tot i tothom estiguem entrant en una crisi sense precedents, té la gràcia de propiciar nous descobriments. És com si en unes terres riques, remogudes arrel d’un cataclisme, fos ara més fàcil trobar-hi les “llavors d’or” que estan, per tot arreu, més a l’abast. Només es tracta de buscar-ho.
Mentre en el que queda del sistema en el que hem viscut, alguns queden atrapats encara en l’intent de recompondre les coses “macro” (economia, estructures de poder, uniformització informativa i de formes de viure o, el que és igual, últim intent de mantenir una hegemonia de colonització cultural globalitzada...), la gent que humilment només ens posem a buscar petites i disseminades “llavors d’or”, segurament podrem anar reconstruint un teixit coherent i volgut, tant en les relacions com en la unitat interior.

PROCEDIMENTS PER A LA NOVA AFINITAT

Per a poder parlar de coses pràctiques, caldrà primer superar una greu dicotomia que arrosseguem.
Mirant enrera i en totes les cultures, podem reconèixer les cícliques pugnes sostingudes en diverses etapes, per a defensar alternadament si era més important la interioritat de l’ésser humà o bé, si era la transformació del món i del que en diem social.

Des dels contemporanis estudis i aportacions de la psicologia humanista, es conclou que aquests espais (intern i extern) són un sol, i que formen la nostra indissoluble noció de la realitat.
Pot tractar-se d’una aportació clau per a superar aquesta vella dicotomia, i permet apel·lar a la via de la experiència. No cal que ens ho demostrem científicament en la pissarra de la raó.
Resultaran llavors d’igual importància, possibilitat i simultaneïtat les transformacions personals i les socials.

Prenent en compte això, podem intentar esbossar procediments per a la nova afinitat.

De tota manera, tot i superant la visió d’aquesta aparent dualitat, serà pràctic treballar-ho com si fossin dos camps.
Així, les aspiracions d’unitat, comunicació i demanda de coherència amb un mateix, podrien passar a ser un dels dos eixos fonamentals de treball. L’altre eix, potser és més fàcil de visualitzar i estigui ajudat pels temps que ens toca viure.
“Per a la transformació social”, ja fa uns anys que és un rètol comunament penjat a la porta de moltes associacions progressistes d’arreu.

Quant a procediments de cara a la recerca de la nova afinitat, són pedres angulars bàsiques:
1)
un temps i un espai, més o menys quotidià, dedicat al contacte amb un mateix, a l’estudi i la reflexió personal
2)
algun intent de construcció col·lectiva on la gent puguem transferir-nos el millor que podem oferir als altres, que prengui com a premissa i característica l’anti-discriminació, i s’esforci per a trencar qualsevol aparent barrera en el diàleg

Sobre el primer treball, només haurem d’afegir inicialment que es tracta de superar una carència molt seriosa, de tipus històric i educacional, que ens mantenia en precari a l’hora de prendre decisions sobre la direcció de la pròpia vida. Decisions a les que cada etapa de la vida personal ens abocava.
Decisions que, segurament, podrem reconèixer en la memòria com a preses des d’una certa por, optant pel “menys pitjor” en lloc de pel que creiem millor.
Decisions que ens han fet anar, tant cap endins com cap enfora, a la recerca de relacions i objectes que compensessin la soledat.
La idea d’aquest eix de treball és doncs, educar-nos primer en una càlida i auto-amistosa soledat (entesa com a contacte amb un mateix), per a poder després decidir amb major llibertat sobre la direcció de la pròpia vida (com em vull sentir a futur...?), i per a poder escollir els modes, els vincles i els marcs de relació de la mateixa manera.
En definitiva, es tracta de superar la por com a mòbil de les pròpies decisions.

Sobre el segon treball, afegim només que tota dominació s’ha exercitat fins ara sobre el gregarisme col·lectiu, ja sigui mitjançant religions externalitzades, ideologies, imposicions i promocions de valors que no són l’ésser humà (concret i subjectiu), supersticions, publicitat (manipulació de la subjectivitat) i tot tipus de dirigismes basats en la violència. Per tant, entenent-nos com a persones que pateixen les conseqüències d’aquestes dominacions, és lògic que ens trobem en un paisatge on cadascú de nosaltres tendeix a mantenir un cert grau d’identificació amb postures, en contra o a favor, que reflecteixen aquestes condicions.
Fent-nos conscients que aquestes identificacions també ens estan mecanitzant de manera superficial, com en la comparació que posàvem de la capa més externa d’una ceba, podrem posar-les en qüestionament, tant les pròpies com les alienes, i tractar de penetrar més enllà.
La conseqüència d’això serà, segurament, la priorització de la inter-comunicació, pel damunt de les “bondats” de la pròpia visió.

SOBRE LA LITERALITAT DEL LLENGUATGE

A manera d’annex de l’apartat anterior considerem alguns aspectes clau.
En l’estat cultural en el que vivim, es pren generalment la paraula com a element central del llenguatge, i aquesta ja és una concepció molt retallada.
En la pràctica disposem de diversos llenguatges i no sols d’un en singular. El musical, el gestual, el visual, l’oral i l’escrit, són com a mínim cinc llenguatges que, de manera inter-relacionada fem servir com bonament podem des de les primeres edats.

Hi ha qui sosté la tesi, a prendre molt en compte, de que l’alfabetització i la culturització sobre els tres primers llenguatges (musical, gestual i visual), varen ser usurpades fa molt de temps pels poderosos, posant a seleccionades persones a les quals se’ls va permetre la formació en ells, a treballar exclusivament al servei del poder. D’aquesta manera, es va anar extirpant de l’educació general la part artística i més subjectiva, per a mantenir-hi només la part més racional.

A la vista d’aquests retalls formatius, veiem què ens ha quedat. Hauríem de suposar que els experts ens han deixat la millor part, la més formativa i culturitzadora. I ben segur que entre tots aquells que varen sostenir aquesta línia reductiva, n’hi havia molts que així ho creien.
Però, arribats a l’esgotament de l’etapa anomenada racionalista, no parem de topar-nos amb les limitacions i desproporcions d’aquesta reducció.

D’entrada, l’accés formatiu al domini de la paraula, ja el trobem en un estat que en absolut ha superat ni els classismes ni les facultats naturals. En el conjunt de tots i de cada poble, poques són les persones a les quals atribuïm domini de la paraula, la qual cosa ens dóna, a les grans majories, una mena de sensació de minusvàlua.
Però, a més, què han aconseguit els suposats “dominadors de la paraula”?

Avui, tothom recela de la paraula, i encara més de la “paraula dominada”. Avui les paraules ens resulten expressivament insuficients per a la comunicació que pressentim i necessitem. Avui, diversos i amplis grups de persones s’afirmen en la preferència del gest i la mirada, la música, el codi visual i, fins i tot, la candidesa de l’expressió dels animals, abans que en la paraula.

Això vol dir que ens trobem en una cruïlla on, el domini de la paraula, encara és el que s’accepta i es valora generalment com a grau de cultura atribuït, però l’experiència ens porta contínuament a descreure’n.

Sembla doncs ineludible extreure d’aquesta situació, que en comunicar-nos no podem quedar-nos en una pretesa literalitat de les paraules. Tant importants com són per a nosaltres els llenguatges, també en això tornem a trobar el problema de la superficialitat. En aquest cas, literalitat, igual a superficialitat.
Ens cal escoltar les paraules del nostre interlocutor, dirigint l’atenció al significat que rera d’elles s’amaga.
A no ser que vulguem seguir cultivant el classisme i la discriminació, no estem pas en condicions de demanar-nos precisió en el llenguatge parlat...

Llavors, la pregunta clau entorn als llenguatges seria: què em vol dir realment aquesta persona que bonament s’expressa amb els recursos que pot?
Hem d’aprendre a llegir darrera la literalitat de les paraules, darrera l’analfabetisme musical, gestual i visual, darrera la conducta i la mirada, darrera la presència o virtualitat de la comunicació.
Una altra vegada necessitem penetrar fins a la segona capa, i paradoxalment anirem cap a una complexitat i riquesa molt més grans en la comunicació, a partir de la sensació que els recursos de que disposem actualment estan fora de control i no sabem usar-los millor.

I UN ALTRE ANNEX SOBRE LA RECIPROCITAT

Una altra part molt important dels nous procediments a temptejar té a veure amb la reciprocitat.

Si, per exemple, trec la conclusió que moltes comunicacions passades han patit greus problemes a partir d’haver deixat de ser comprès, i em dic que l’important és que m’entenguin, també hauré de revisar permanentment com vaig de comprensió de l’altre.

Si vull que em comprenguin més enllà de les meves limitacions i condicionants, també hauré de ser recíproc en això.

Aquests tipus de coses no són sols per imperatiu moral i de recerca de coherència. Tractant-se de coses que pertanyen a l’esfera social i de relació, avui se’ns converteixen en interessos de benestar personal, si és que ja hem descobert que el creixement de la nostra felicitat passa pel creixement de la dels altres.

LA TRANSICIÓ

Entès com a període de transició, bé podríem dir que ara hauríem d’encarar una mena de promoció de la desafinitat (suposada).
Semblen necessaris una mena de “guardians de l’obertura” que vetllin pels nous àmbits d’inter-relació. Sembla necessari promoure el diàleg entre tothom que trobem atrapat en compartiments estancs, entre tothom que trobem atomitzat.

Apropant el nivell de zoom, en les trobades i reunions, sembla necesari promoure la barreja i convidar a trencar amablement les inèrcies que ens segueixen impulsant a agrupar-nos per comoditat complaent.
És del tot natural que estiguem tanta gent sentint que necessitem unió de forces, però cometent constantment l’error de seguir els impulsos de les velles afinitats que no fan més que impedir aquestes noves unions.
I és que en la paraula “natural” hi ha la clau, perquè els humans ens caracteritzem per la intencionalitat, som justament superadors de les condicions naturals i mecàniques.
Per això haurem de posar intenció en aquesta exploració sota la superfície de les percepcions sensorials, de les condicions donades i heretades o que hem cregut nostres per identificació, si volem sobrepassar l’actual confusió i desestructuració.

RECOMANACIONS: TRES QÜESTIONS FONAMENTALS A ATENDRE

1)
Tots aquells àmbits humans que estiguin pretenent la inter-comunicació, abans que la “venda” i difusió de les idees i posicions sectorials, són recomanables per a ser atesos i prioritzats per nosaltres, la gent comuna. En algun punt ja es treballa per organitzar fòrums de la comunicació.

2)
Tots aquells àmbits que propicien l’estudi i la reflexió personal sobre la direcció de la pròpia vida, són recomanables per a ser atesos i prioritzats per nosaltres, la gent comuna. En uns quants punts del planeta s’estan construint parcs amb aquest objectiu.

3)
Acordar la prioritat temàtica del moment, entenent la humanitat com a conjunt, és de la màxima importància. És així com la supressió de l’amenaça nuclear i la superació de tota forma de violència, estan essent assenyalats com a temes més importants, i s’estan començant a promoure marxes mundials que, per primera vegada a aquesta escala, busquen un augment de la consciència i reclamen a favor de la pau i la noviolència.

Xavier Batllés - Barcelona, 2009

-----------------------------
(en castellano)

Mi centralidad es periferia para los demás.


EL PLANTEO

Albergamos una típica concepción referida a las relaciones interpersonales que, hasta hoy, hemos dado por absolutamente lógica:
“aquellas personas están juntas porque se entienden”.

La lógica de que, como se entienden, se juntan, ha estado fuera de toda discusión y revisión.
Pero nos ha ido sucediendo lo que nos ha ido sucediendo, y demasiadas cosas no han funcionado en el mundo de las relaciones.
¿Qué tipo de crisis provoca que las personas no nos entendamos?

LA REVISIÓN

El motor de aquel “entendimiento” era la similitud entre las partes.
Encontrábamos lógico que se entendiera la gente que tuviera gustos, ideologías y cultura similares.
Según parece, toda la historia humana anterior a nuestros días y en todas las culturas, ha estado marcada por este motor, y ahora ha entrado en colapso.
Seguramente, nos ha llegado la hora de comenzar a potenciar un entendimiento en la diferencia. Poder señalar como dirección querida y deseable el “se entienden en la diferencia”.

ANTECEDENTES

Una única forma de relación escapa a lo que hemos expuesto. Es la que pertenece a las relaciones comerciales.
Si a la vieja manera de hacer “negocios”, y si es que se puede llamar “negocios” a aquello, le atribuyéramos calidad de relación humana de intercambio y de entendimiento mutuo, entonces sí que existirían antecedentes de entenderse en la diferencia, porque hace muchos milenios que las relaciones interculturales comenzaron.

La entrada en colapso de la actual civilización, quizás nos enseña que a aquello no deberíamos llamarle relaciones de entendimiento. Son formas donde, claramente, la astucia busca sacar ventaja para la propia parte en detrimento de la otra.

BASAMENTO

No podemos dar por sentado, sin mayor diálogo ni trabajo, que las relaciones de cooperación, solidarias y que favorezcan a ambas partes, funcionarán solitas, porque también las morales imperantes, degradadas en moralinas, han ido fracasando en el interior de cada uno.

El optimismo, la esperanza y las sentidas razones (que también las hay) que nos hacen emprender caminos de voluntad constructiva, pero que no trabajen en promover nuevas bases morales de la acción y la dirección humanas, más que probablemente también han de llegar aún al fracaso, porque están movidas por la ingenuidad, la mala medición de fuerzas, o la ventaja que nos pueda aportar aún la situación.

Como seres humanos, y para encarar una mejora del mundo que nos rodea, hoy más que nunca, habremos de mirar hacia nuestro interior y redescubrir la central importancia de la conocida regla de oro, formulada de tantas maneras en diferentes momentos y culturas.
“Trata a los demás como quieres que te traten a ti”, es la más reciente reformulación adaptada a nuestro tiempo.

OPERATIVIDAD

Como no podía ser de otra manera, el dinero ha resultado la síntesis de este modo de relación mercantilista. Se lo ha convertido, sin exagerar demasiado, en una nueva religión, en un dios externalizado y perverso ante el cual se hacía difícil no rendirse.

Así es que cuando escuchamos requerimientos de atender a nuestra conciencia y revisar nuestra ética y conducta moral, muchas imágenes chocan. Y ello sucede porque muchas prácticas cooperativas las asociamos y las creemos inseparables del dinero.

Entonces, de alguna manera, “decido” no llenar mi casa de personas “sin techo”, aún sintiendo que a mi no me gustaría que, en aquella situación, no me ofrecieran una.

Hay espacios de las relaciones más favorables y más aptos que otros para poder revisar y modificar sus basamentos. Son los menos condicionados por el dinero, son aquellos donde la gratuidad y la energía libre de que disponemos pueden desplegarse mejor.

La intercomunicación es uno de estos espacios. Y es de tanta trascendencia que quizás trabajar en ello sirva para recomponer los vínculos y abordar las necesidades, tanto de subsistencia como de aspiraciones evolutivas profundas.

¿Y porqué decimos intercomunicación y no comunicación?
Porque la clave está en las relaciones de diversidad. Las relaciones basadas en la similitud ya pertenecen a un mundo pasado y obsoleto.

Quien escribe estas líneas,
se reconoce hoy en serias dificultades en todos los campos,
pero existe uno al cual no renuncia:
intentar poner la gente en relación.
Y me hago consciente de que eso es de mayor importancia
que lo que, personalmente o como miembro de alguna corriente,
me parezca también importante.
Es únicamente en un marco de entrecruzamientos humanos,
en un marco de pluralidad,
donde hoy puede florecer una nueva manera de escuchar,
de reflexionar y de conceder importancias.

LAS AFINIDADES (DE TODA LA VIDA)

Son necesarias pocas explicaciones para saber de qué hablamos respecto a las clásicas afinidades.

Cuando estudiamos los vínculos y los impulsos de vincularse, parece que, desde los sentimientos de pertenencia a tribu o grupo étnico hasta la elección de pareja, todo viene marcado desde la antigüedad por la coincidencia perceptual. Coincidencia perceptual en el sentido de afirmarnos en lo que nos resultaba similar. Parece que lo imprescindible era reconocer la similitud.

Podemos obviar cualquier ejemplo para así favorecer también el repaso de cada cual en sus particulares recuerdos en materia de vínculos.

TICS E INERCIAS QUE LAS VIEJAS AFINIDADES NOS HAN CREADO

Ante este subtítulo, es necesario matizar que no se trata de enfatizar en aspectos negativos, sino de acometer la tarea ineludible que se genera en los impases. Partimos de la base de que también las relaciones humanas y, por tanto, sus maneras de comunicarse y experimentar afinidades, han entrado en crisis y necesitan ser reconceptuadas, necesitan un salto de octava (escala).

Por historia personal y colectiva, tendemos a indisponernos y a criticar lo diferente de lo que creemos propio.
Es más, como esto se ha acumulado, arrastramos indisposiciones y críticas para todo.

Como la Vida Humana no es ninguna mecánica, nuestros primitivos esquemas mentales aún se sorprenden de que dos piezas que supuestamente no hubieran sido diseñadas para un funcionamiento conjunto, puedan ser aptas e incluso idóneas para él.

A su vez, impulsos básicos como la sexualidad, aún toman, en general, la delantera respecto de la intencionalidad querida, cuando observamos, por ejemplo, un notable aumento de parejas interculturales en nuestra sociedad actual, simultáneamente a tanta dificultad en el diálogo entre generaciones, géneros, condiciones, creencias, ideologías, procedencias, formaciones, biotipos, etc.

LA NUEVA AFINIDAD

Por nueva afinidad entenderemos la sensación emotiva de bienestar y confluencia que se puede generar entre persones que nos relacionemos, después de que las dos partes hayamos evitado acercarnos exclusivamente por las motivaciones de las viejas afinidades, hayamos sostenido sobre ellas una mirada crítica y autocrítica, y estemos compartiendo crecientemente puntos de mira que concilien diferencias.

Ahora bien, experimentar la nueva afinidad seguramente no estará al alcance de quienes no reconozcan dos premisas también en el marco de su experiencia:
1)
quiero superar el sufrimiento en mi y en los demás
2)
el placer, perseguido como dirección de las acciones, se acaba hastiando de sí mismo

Y es que aquellos primitivos impulsos que desde antiguo nos hacían acercar a lo similar a nosotros, a la vez que rehuir y recelar de lo diferente y desconocido, estaban orientados por una empírica y también primitiva intuición de esquivar el sufrimiento y obtener resultados complacientes.

Con toda lógica pues, hemos llegado a un agotamiento de este precario funcionamiento post-animal, que nos confunde, nos demanda y nos da señal de una nueva necesidad.
Ahora es el momento de perder miedos a la diferencia, es la hora de cuestionar si es cierto que toda la “tribu” (gremio, comunidad, forma colectiva...) del costado es agresiva y malintencionada con la nuestra. Es la hora de cuestionar si aquellas personas de trayectoria, biografía y cultura tan diferentes a la mía, me ofrecen efectivamente tanta dificultad en encontrar cosas comunes como he creído siempre.
Es la hora, seguramente también, de romper los compartimentos que, dentro de la propia “tribu”, hemos practicado desde la pareja hasta la nación, pasando por grupos de amigos y asociaciones de todo tipo. Todo ello también estaba movido por viejas afinidades que iban en dirección de hastiarse de sí mismas y caían, experiencia tras experiencia, en nuevo sufrimiento.

Si nos pusiéramos una comparación como la de las capas de una cebolla, podríamos imaginar que la percepción humana ha pasado por un primer estadio que atendía a la capa más externa. Que sólo viéramos esta capa, muy basada en los sentidos (vista, tacto, cenestesia, etc...), hacía que ponderásemos las cosas en función de los aspectos más de superficie: imagen externa (del cuerpo), formas de expresión, rumorología cultural (desinformación), creencias y prestigios, etc.

¿Qué tiene el ser humano en una segunda capa de la cebolla? ¿Qué guarda más allá de sus aspectos superficiales?

He aquí la base para una nueva afinidad. Pero tendremos que saltar por encima de los magnetismos (positivo y negativo) que sigue emitiendo la primera capa, si queremos o sentimos que necesitamos conectar con la segunda.
Subrayemos que no se trata de negar nada de lo que nos hace sentir la primera capa, sino del intento de ir más allá y, por tanto, de regular y modificar las conductas que se derivaban del centrarse en construcciones basadas en la información de primera capa.

Para experimentar la nueva afinidad, es necesario vencer muchísimas inercias que vienen del pasado, es necesario estar muy atentos a las consecuencias de las acciones, es necesaria la fe en el ser humano, es necesario encontrar la fuerza para acometer iniciativas que vayan en busca de nuevas buenas cosas, es necesario guiarse por una intuición superior y conectarse con un espacio más profundo y más querido de nuestra interioridad.

Y después de tantas cosas, bien está decir que hoy, la nueva afinidad, está en condiciones de encontrar alegrías y estímulos para su continuidad a casi cada paso que dé. Que todo y todos estemos entrando en una crisis sin precedentes, tiene la gracia de propiciar nuevos descubrimientos. Es como si en unas tierras ricas, removidas por un cataclismo, fuera ahora más fácil encontrar en ella las “pepitas de oro” que están, por todas partes, más a mano. Sólo se trata de buscarlo.
Mientras en lo que queda del sistema en el que hemos vivido, algunos quedan atrapados aún en el intento de recomponer las cosas “macro” (economía, estructuras de poder, uniformización informativa y de formas de vivir o, lo que es igual, último intento de mantener una hegemonía de colonización cultural globalizada...), la gente que humildemente sólo nos ponemos a buscar pequeñas y diseminadas “pepitas de oro”, seguramente podremos ir reconstruyendo un tejido coherente y querido, tanto en las relaciones como en la unidad interior.

PROCEDIMIENTOS PARA LA NUEVA AFINIDAD

Para poder hablar de cosas prácticas, será necesario primero superar una grave dicotomía que arrastramos.
Mirando atrás y en todas las culturas, podemos reconocer las cíclicas pugnas sostenidas en diversas etapas, para defender alternadamente si era más importante la interioridad del ser humano o bien, si era la transformación del mundo y de lo que llamamos social.

Desde los contemporáneos estudios y aportaciones de la psicología humanista, se concluye que estos espacios (interno y externo) son uno solo, y que forman nuestra indisoluble noción de la realidad.
Puede tratarse de una aportación clave para superar esta vieja dicotomía, y permite apelar a la vía de la experiencia. No es necesario que nos lo demostremos científicamente en la pizarra de la razón.
Resultarán entonces de igual importancia, posibilidad y simultaneidad las transformaciones personales y las sociales.

Tomando en cuenta esto, podemos intentar esbozar procedimientos para la nueva afinidad.

De todas maneras, aún superando la visión de esta aparente dualidad, será práctico trabajarlo como si fueran dos campos.
Así, las aspiraciones de unidad, comunicación y demanda de coherencia con uno mismo, podrían pasar a ser uno de los dos ejes fundamentales de trabajo. El otro eje, quizás es más fácil de visualizar y esté ayudado por los tiempos que nos toca vivir.
“Para la transformación social”, ya hace unos años que es un rótulo comúnmente colgado en la puerta de muchas asociaciones progresistas de todas partes.

En cuanto a procedimientos de cara a la búsqueda de la nueva afinidad, son piedras angulares básicas:
1)
un tiempo y un espacio, más o menos cotidiano, dedicado al contacto con uno mismo, al estudio y a la reflexión personal
2)
algún intento de construcción colectiva donde la gente podamos transferirnos lo mejor que podemos ofrecer a los demás, que tenga como premisa y característica la antidiscriminación, y se esfuerce para romper cualquier aparente barrera en el diálogo

Sobre el primer trabajo, sólo habremos de añadir inicialmente que se trata de superar una carencia muy seria, de tipo histórico y educacional, que nos mantenía en precario a la hora de tomar decisiones sobre la dirección de la propia vida. Decisiones a las que cada etapa de la vida personal nos abocaba. Decisiones que, seguramente, podremos reconocer en la memoria como tomadas desde un cierto miedo, optando por lo “menos peor” en lugar de por lo que creíamos mejor. Decisiones que nos han llevado, tanto hacia adentro como hacia afuera, en busca de relaciones y objetos que compensaran la soledad.
La idea de este eje de trabajo es pues educarnos primero en una cálida y autoamistosa “soledad” (entendida como contacto con uno mismo), para poder después decidir con mayor libertad sobre la dirección de la propia vida (¿cómo me quiero sentir a futuro...?), y para poder escoger los modos, los vínculos y los marcos de relación de la misma manera.
En definitiva, se trata de superar el miedo como móvil de las propias decisiones.

Sobre el segundo trabajo, añadiremos solamente que toda dominación se ha ejercitado hasta ahora sobre el gregarismo colectivo, ya sea mediante religiones externalizadas, ideologías, imposiciones y promociones de valores que no son el ser humano (concreto y subjetivo), supersticiones, publicidad (manipulación de la subjetividad) y todo tipo de dirigismos basados en la violencia. Por tanto, entendiéndonos como personas que padecen las consecuencias de estas dominaciones, es lógico que nos encontremos en un paisaje donde cada uno de nosotros tiende a mantener un cierto grado de identificación con posturas, en contra o a favor, que reflejan estas condiciones.
Tomando conciencia de que estas identificaciones también nos están mecanizando de manera superficial, como en la comparación que poníamos de la capa más externa de una cebolla, podremos ponerlas en cuestionamiento, tanto las propias como las ajenas, y tratar de penetrar más allá.
La consecuencia de esto será, seguramente, la priorización de la intercomunicación, por encima de las “bondades” de la propia visión.

SOBRE LA LITERALIDAD DEL LENGUAJE

A manera de anexo del apartado anterior, consideremos algunos aspectos claves.
En el estado cultural en el que vivimos, se toma generalmente a la palabra como elemento central del lenguaje, y esta ya es una concepción muy recortada. En la práctica, disponemos de diversos lenguajes y no sólo de uno en singular. El musical, el gestual, el visual, el oral y el escrito, son como mínimo cinco lenguajes que, de manera interrelacionada, usamos como buenamente podemos desde las primeras edades.

Hay quien sostiene la tesis, a tener muy en cuenta, de que la alfabetización y la culturización sobre los tres primeros lenguajes (musical, gestual y visual), fueron usurpadas hace mucho tiempo por los poderosos, poniendo a seleccionadas personas a las cuales se les permitió la formación en ellos, a trabajar exclusivamente al servicio del poder. De esta manera, se fue extirpando de la educación general la parte artística y más subjetiva, para mantener sólo la parte más racional.

A la vista de estos recortes formativos, veamos qué nos ha quedado.
Deberíamos suponer que los expertos nos han dejado la mejor parte, la más formativa y culturizadora. Y con seguridad que entre todos aquellos que sostuvieron esta línea reductiva, había muchos que así lo creían.
Pero, llegados al agotamiento de la etapa llamada racionalista, no paramos de topar con las limitaciones y desproporciones de esta reducción.

De entrada, el acceso formativo al dominio de la palabra, ya lo encontramos en un estado que en absoluto ha superado ni los clasismos ni las facultades naturales. En el conjunto de todos y de cada pueblo, pocas son las personas a las cuales atribuimos dominio de la palabra, lo cual nos da, a las grandes mayorías, una especie de sensación de minusvalía.
Pero, ¿además, qué han conseguido los supuestos “dominadores de la palabra”?

Hoy, todo el mundo recela de la palabra, y aún más de la “palabra dominada”.
Hoy las palabras nos resultan expresivamente insuficientes para la comunicación que presentimos y necesitamos. Hoy, diversos y amplios grupos de persones se afirman en la preferencia del gesto y la mirada, la música, el código visual e, incluso, la candidez de la expresión de los animales, antes que en la palabra.

Ello quiere decir que nos encontramos en una encrucijada donde, el dominio de la palabra, aún es lo que se acepta y se valora generalmente como grado de cultura atribuido, pero la experiencia nos lleva continuamente a descreer de ella.

Parece pues ineludible extraer de esta situación, que al comunicarnos no podemos quedarnos en una pretendida literalidad de las palabras. Tan importantes como son para nosotros los lenguajes, también en eso volvemos a encontrar el problema de la superficialidad. En este caso, literalidad, igual a superficialidad.
Es necesario escuchar las palabras de nuestro interlocutor, dirigiendo la atención al significado que tras ellas se esconde.
A no ser que queramos seguir cultivando el clasismo y la discriminación, no estamos en condiciones de pedirnos precisión en el lenguaje...

Entonces, la pregunta clave entorno a los lenguajes sería: ¿qué me quiere decir realmente esta persona que buenamente se expresa con los recursos que puede?
Tenemos que aprender a leer más allá de la literalidad de las palabras, más allá del analfabetismo musical, gestual y visual, más allá de la conducta y la mirada, más allá de la presencia o virtualidad en la comunicación.
Otra vez necesitamos penetrar hasta la segunda capa, y paradojalmente iremos hacia una complejidad y riqueza mucho más grandes en la comunicación, a partir de la sensación de que los recursos de que disponemos actualmente están fuera de control y no sabemos usarlos mejor.

Y OTRO ANEXO SOBRE LA RECIPROCIDAD

Otra parte muy importante de los nuevos procedimientos a tantear tiene que ver con la reciprocidad.

Si, por ejemplo, saco la conclusión de que muchas comunicaciones pasadas han sufrido graves problemas a partir de haber dejado de ser comprendido, y me digo que lo importante es que me entiendan, también habré de revisar permanentemente cómo voy de comprensión del otro.

Si quiero que me comprendan más allá de mis limitaciones y condicionamientos, también tendré que ser recíproco en eso.

Este tipo de cosas no son sólo por imperativo moral y de búsqueda de coherencia. Tratándose de cosas que pertenecen a la esfera social y de relación, hoy se nos convierten en intereses de bienestar personal, si es que ya hemos descubierto que el crecimiento de nuestra felicidad pasa por el crecimiento de la de los demás.

LA TRANSICIÓN

Entendido como período de transición, bien podríamos decir que ahora habría que encarar una especie de promoción de la desafinidad (supuesta).
Parecen necesarios una especie de “guardianes de la apertura” que velen por los nuevos ámbitos de interrelación. Parece necesario promover el diálogo entre todo el mundo que encontremos atrapado en compartimentos estancos, entre todo el mundo que encontremos atomizado.

Acercando el nivel de zoom, en los encuentros y reuniones, parece necesario promover la mezcla e invitar a romper amablemente las inercias que nos siguen impulsando a agruparnos por comodidad complaciente.
Es del todo natural que estemos tanta gente sintiendo que necesitamos unión de fuerzas, pero cometiendo constantemente el error de seguir los impulsos de las viejas afinidades que no hacen más que impedir estas nuevas uniones. Y es que en la palabra “natural” está la clave, porque los humanos nos caracterizamos por la intencionalidad, somos justamente superadores de las condiciones naturales y mecánicas.
Por eso habremos de poner intención en esta exploración bajo la superficie de las percepciones sensoriales, de las condiciones dadas y heredadas o que hemos creído nuestras por identificación, si queremos sobrepasar la actual confusión y desestructuración.

RECOMENDACIONES: TRES CUESTIONES FUNDAMENTALES A ATENDER

1)
Todos aquellos ámbitos humanos que estén pretendiendo la intercomunicación, antes que la “venta” y difusión de las ideas y posiciones sectoriales, son recomendables para ser atendidos y priorizados por nosotros, la gente común. En algún punto ya se trabaja para organizar forums de la comunicación.

2)
Todos aquellos ámbitos que propicien el estudio y la reflexión personal sobre la dirección de la propia vida, son recomendables para ser atendidos y priorizados por nosotros, la gente común. En unos cuantos puntos del planeta se están construyendo parques con este objetivo.

3)
Acordar la prioridad temática del momento, entendiendo a la humanidad como conjunto, es de la máxima importancia. Es así como la supresión de la amenaza nuclear y la superación de toda forma de violencia, están siendo señalados como temas más importantes, y se están comenzando a promover marchas mundiales que, por primera vez a esta escala, buscan un aumento de la conciencia y reclaman a favor de la paz y la noviolencia.

Xavier Batllés - Barcelona, 2009